Mødedato: 24-11-2004

Klage over arbejde udført af elever på Aalborg Universitet og Aalborg tekniske Skole

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste en klage over, at arbejde udført af studerende på Aalborg Universitet og elever på Aalborg tekniske skole skulle være konkurrenceforvridende statsstøtte. Styrelsen henviste til, at arbejdet ofte forudsatte en modydelse fra virksomheden og desuden havde en meget lille værdi.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11a

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Statsstøtte

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant