Mødedato: 27-09-2000

Klage over annonceboykot af Faaborg Tidende

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte Faaborg Tidende, at styrelsen ikke ville foretage sig yderligere i den mulig annonceboykot af Faaborg Tidende. Klager, som er en lokal avis, har forgæves budt på licitationen vedrørende den kommunale annoncering. Klager har oplyst, at på trods af, at avisen i 1999 var den billigste, besluttede det politiske flertal i Faaborg Byråd at placere den kommunale annoncering i Venstres Ugeavis. Klager har endvidere oplyst, at viceborgmesteren har opfordret til at indlede en annonceboykot af Faaborg Tidende og kontaktet en række af Faaborg Tidendes annoncører og truet disse med boykot, såfremt de fortsat annoncerede i Faaborg Tidende. Endelig har klager oplyst, at det af udbudsmaterialet fra Faaborg Kommune fremgik, at tilbudsgiver skal have gæld til det offentlige (der mangler formentlig et ikke i styrelsens afgørelse). Der kunne ikke fremskaffes dokumentation for klagens indhold. Endvidere blev det meddelt, at det af udbudsmaterialet ikke måtte fremgå, at tilbudsgiver skulle have gæld til det offentlige

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Brancher

Annoncering

Samhandeler

Ikke angivet