Mødedato: 27-10-1999

Klage over 5 papirgrossisters priser og gebyrer

Resumé

Klage fra Grafisk Arbejdsgiverforening, der gjorde opmærksom på, at fem grossister inden for en kort periode i september 1998 havde adviseret næsten ens ændringer af priser og gebyrer. Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at det kunne påvises, at de tidsmæssigt relativt sammenfattende pris- og gebyrændringer skete på baggrund af indbyrdes koordination mellem grossisterne på markedet. Konkurrencestyrelsen afsluttede herefter sagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

Papir

Samhandeler

Ikke angivet