Mødedato: 29-09-1999

Klage fra Laserdisken over leveringsnægtelse

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste af foretage sig yderligere i anledning af en klage fra Laserdisken over leveringsnægtelse fra to navngivne leverandører af videogrammer samt Foreningen af Videogramdistributører. Efter Konkurrence-styrelsens undersøgelser erklærede leverandø-rerne sig villige til at levere laserdisken på sædvanlige vilkår. Konkurrencestyrelsen afviste herefter sagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Brancher

Videogrammer

Samhandeler

Ikke angivet