Mødedato: 29-11-2000

Kirudan A/S’ klage over Maersk Medical A/S I

Resumé

Kirudan A/S klagede i sagen over Maersk Medical A/S’ fortrængning af virksomheden fra hospitalsmarkedet. Maersk Medical A/S forsøgte (efter opkøbet af disse virksomheder) at pålægge Kirudan A/S vilkår om ikke at forhandle virksomhedens produkter til hospitalerne, idet Maersk Medical A/S selv ville betjene dette segment. Kirudan A/S ville imidlertid ikke indgå på dette vilkår, hvorefter Maersk Medical A/S opsagde samhandlen. Kirudan A/S klagede efterfølgende til Konkurrencestyrelsen over, at Maersk Medical A/S havde opsagt samhandlen, da Kirudan A/S ikke ønskede at indgå på disse betingelser om markedsdeling. Kirudan A/S meddelte imidlertid styrelsen (under sagens behandling), at samhandlen var blevet genoptaget, og at virksomheden nu frit kunne købe alle Maersk Medical A/S’ produkter uden restriktioner for videresalg til hospitalssektoren. Samtidig havde styrelsen fået oplyst, at de problemer Kirudan A/S havde med forsinkede/udeblevne leverancer ikke kun vedrørte Kirudan A/S, men også Maersk Medical A/S’ øvrige kunder, idet virksomheden generelt var dårlig til at overholde leveringsaftaler. Styrelsen fandt således ikke, at der var tale om overtrædelser af konkurrencelovens § 11, og afsluttede derfor sagen på det foreliggende grundlag. Konkurrenceankenævnet underkendte rådets afgørelse ved kendelse af 15/11-2001. Sagen blev derfor genbehandlet på rådsmøde 17-12-2003, med samme resultat i øvrigt.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§11

Samhandeler

Ikke angivet