Mødedato: 28-02-2017

KIRKBI A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og komplementar Mølholm ApS

Resumé

Transaktionen omfattede K & C Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og komplementar Mølholm ApS. Det købende selskab K & C Holding A/S’ aktiviteter omfatter avl og salg af varmblodsheste samt udvikling, produktion og salg af diverse pleje- og tilskudsfoderprodukter til heste i selskabet Blue Hors ApS samt agerbrug i selskabet Schelenborg Gods ApS. Selskabet var dog også en del af KIRKBI-koncernen, der har aktiviteter inden for mange områder, herunder en ejerandel af Falck. Privathospitalet Mølholm udgøres af et klinikfællesskab, hvor hvert speciale ejes af en klinikejer. Mølholm udøver hospitalsdrift i Vejle og i Aarhus og tilbyder speciallægebehandlinger og undersøgelser i regi af et privathospital. Herudover leverer Privathospitalet Mølholm sundhedstjek, kosmetiske behandlinger og psykologrådgivning. Privathospitalet Mølholm tilbyder behandlinger til patienter under det udvidede fri sygehusvalg og igennem samarbejdsaftaler med det offentlige, patienter med sundhedsforsikringer samt patienter, der betaler for egen regning (”private selvbetalere”). Komplementar Mølholm ApS’ eneste formål er at være komplementar i Privathospitalet Mølholm. KFST identificerede et horisontalt overlap i forhold til leveringen af a) psykologrådgivning og b) sundhedstjek samt et vertikalt i forhold til c) psykologrådgivning, d) sundhedstjek og e) speciallægeydelser. KFST lod dog den den endelig markedsafgrænsning stå åben og godkendte herefter fusionen, jf. konkurrencelovens § § 12 c, stk. 2, 1. pkt.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 2, 1. pkt.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant