Mødedato: 20-06-2024

Kirk Kapital Strategic Investments A/S erhvervelse af 100 % af aktierne i DOT A/S

Resumé

Transaktionen omfatter, at Kirk Kapital Strategic Investments A/S (”Kirk”) erhverver 100 % af aktierne i DOT A/S (”DOT”). Kirk har aktiviteter inden for strategiske investeringer i nordiske mellemstore og store virksomheder. Kirk har i dag ejerandele i 16 porteføljeselskaber, som bl.a. er aktive inden for levering af modulbygninger og produktion af legeplads- og fitnessudstyr, herunder bl.a. Conrum og Kompan. DOT er en dansk virksomhed, som leverer full-service overfladebehandling i form af varmforzinkning, metallisering og maling i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland til virksomheder, der bl.a. er beskæftiget inden for brancherne infrastruktur og transport, landbrug og fødevarer og byggeri. KFST havde ikke indsigelser, og godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant