Mødedato: 04-12-2020

Kirk Kapital A/S’ erhvervelse af fælleskontrol over Dansk Træemballage A/S

Resumé

Ved den anmeldte fusions gennemførelse erhverver Kirk Kapital A/S 40 pct. af aktierne i Dansk Træemballage A/S fra Dansk Træemballage Holding A/S. Kontrollen med Dansk Træemballage A/S overgår fra Dansk
Træemballage Holding A/S’ enekontrol til fælleskontrol mellem Dansk Træemballage Holding A/S og Kirk Kapital A/S. Kirk Kapital A/S har aktiviteter inden for industri-, udviklings-, handels-, ejendomsadministrations-, finansierings- og investeringsvirksomhed. Kirk Kapital A/S ejer aktier i de danske porteføljeselskaber Allianceplus Holding A/S, Exxit 59 A/S, Ferrosan Medical Devices Holding A/S, KOMPAN A/S, Globeteam A/S, Scanmetals A/S, TP Aerospace Holding A/S, Titan Storage Solutions A/S og ejer endvidere 40 pct. af aktierne i porteføljeselskabet Beck Pack Systems A/S, der producerer specialemballage til hvidfiskindustrien. Dansk Træemballage Holding A/S har aktiviteter inden for aktiebesiddelse. Dansk Træemballage A/S har aktiviteter inden for handel og produktion af især træemballage og træpiller samt savværksvirksomhed i øvrigt. KFST godkendte fusionen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet