Mødedato: 28-11-2005

KIA Biler må gerne nægte at udføre garantiarbejde

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt at KIA Motors Corporation, var berettigede til at nægte, at udføre garanti arbejde på biler der ikke var solgt igennem de forhandlere der indgik i KIA’s selektive distributionssystem. Styrelsen fandt, at en der var hjemmel fra praksis for at en virksomhed måtte beskytte sig eget selektive distributionssystem (Domstolens dom i sag nr. 372/92 Metro mod Cartier). Styrelsen afviste derfor at behandle sagen efter KL § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§14, stk. 1, 3. pkt.

Brancher

Forhandler (bil)

Samhandeler

Ikke angivet