Mødedato: 26-03-2020

Kemp & Lauritzen A/S’ erhvervelse af Lindpro A/S

Resumé

Ved transaktionen erhverver Kemp & Lauritzen A/S 100 pct. af aktierne i Lindpro A/S fra MT Højgaard A/S. Lindpro A/S ejer inden transaktionens gennemførelse datterselskabet Arssarnerit A/S. Arssarnerit A/S indgår ikke i transaktionen, men forbliver i MT Højgaards ejerskab efter gennemførelse af transaktionen. Kemp & Lauritzen A/S er en landsdækkende dansk installationsvirksomhed inden for el, VVS og ventilation og beskæftiger sig med alle typer af professionelle kunder, herunder erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner samt private kunder. Lindpro A/S er en landsdækkende dansk installationsvirksomhed, der udfører installationsopgaver hovedsageligt inden for el-installationer. Lindpro beskæftiger sig også i et mindre omfang med VVS og ventilation. Lindpro A/S bistår professionelle kunder herunder erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner samt private kunder. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen