Mødedato: 16-06-2023

Karvil Bilers A/S’ erhvervelse af aktiver fra A/S Preben Mortensen Biler

Resumé

Fusionen har karakter af en aktivoverdragelse, som gennemføres ved, at Karvil Biler A/S og A/S Preben Mortensen Biler indgår en aktivoverdragelsesaftale, i henhold til hvilken A/S Preben Mortensen afhænder og Karvil Biler A/S erhverver aktiviteterne samt overtager de hertil knyttede forpligtelser og rettigheder. Karvil Biler A/S driver primært virksomhed med køb og salg af biler, fortrinsvis som autoriseret forhandler, samt autoriseret service af nye og brugte biler, såvel personbiler som varevogne. Herudover har Karvil Biler A/S aktiviteter med leasing af nye personvogne og varevogne. Karvil Biler A/S forhandler og servicerer mærkerne, Hyundai, Nissan, Mazda, Maxus, Ford, Citroën, Kia, Opel, BMW og DS Automobile. Karvil Biler A/S er geografisk placeret på Fyn og i Jylland. A/S Preben Mortensen Biler driver virksomhed med køb og salg af biler, fortrinsvis som autoriseret forhandler, samt autoriseret service af nye og brugte personvogne. A/S Preben Mortensen forhandler og servicerer mærkerne Hyundai og Honda. Virksomheden er placeret i Roskilde. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant