Mødedato: 20-02-2020

Karo Pharma AB’s erhvervelse af to produktporteføljer fra LEO Pharma A/S

Resumé

Transaktionen indebærer, at Karo Pharma AB erhverver enekontrol over ”Polo”-porteføljen. Karo Pharma AB har tilbage i april 2018 erhvervet enekontrol over ”Zuba”-porteføljen. De to transaktioner mellem Karo Pharma AB og Leo Pharma A/S finder sted inden for to år mellem de samme virksomheder, hvorfor konkurrencelovens § 12, stk. 3, finder anvendelse. Det medfører, at de to transaktioner skal betragtes som én enkelt fusion, der finder sted på tidspunktet for den seneste transaktion. De to produktporteføljer omfatter rettigheder og adgang til udvikling, produktion, distribution og salg af produkter i Danmark inden for bl.a. hjertemedicin, antibiotika og hudplejeprodukter. Karo Pharma AB er en børsnoteret svensk virksomhed, der er kontrolleret af investeringsfonden EQT VIII, som har fokus på aktiviteter inden for sundhedssektoren, TMT (teknologi, medier og telekommunikation) og servicesektoren i Norden. Karo Pharma AB’s aktiviteter består primært i at udvikle og markedsføre en række lægemiddelprodukter (receptpligtige og ikke-receptpligtige), hudplejeprodukter og anden medicinsk udstyr til apoteker samt direkte til sundhedssektoren i hovedsageligt Sverige, Norge og Danmark, men også internationalt. Derudover har Karo Pharma også forsknings- og udviklingsprojekter på medicinalområdet. Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3, litra b) og c) i bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af fusioner. Det betyder, at der er tale om en fusion, hvor fusionsparterne er aktive på det samme marked, men hvor fusionsparterne tilsammen har en markedsandel på under 15 pct. i Danmark, samt hvor en eller flere fusionsparter er aktive på et produktmarked i et forudgående eller efterfølgende led i forhold til et produktmarked, hvorpå en anden fusionspart opererer, men hvor fusionsparterne hverken enkeltvis eller tilsammen har markedsandele i tidligere eller senere omsætningsled på 25 pct. eller mere i Danmark. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Litra

§ 12 c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen