Mødedato: 18-12-2015

Karnov Group Denmark A/S v. J.H. Schultz Information A/S (UfR I)

Resumé

Karnov Group, der ejer rettighederne til UfR, havde nedlagt påstand om fogedforbud overfor Schultz’ brug af UfR-referencen i en konkurrerende domsdatabase. Som led i sagen havde sidstnævnte gjort gældende, at et forbud ville være i strid med konkurrencelovens § 11, da Karnovs indtog en dominerende stilling, og nedlæggelsen af et fogedforbud udgjorde et misbrug heraf. Sø- & Handelsretten afviste synspunktet bl.a. ved at henvise til den begrænsede bevisførelse, som havde fundet sted. Sagen synes meget konkret, men viser, at Sø & Handelsretten, selv under en fogedsag, er villige til at overveje et konkurrenceretligt anbringende, men alene anerkende dette efter en omfattende og substantiel bevisførelse. Selve fogedforbuddet blev underkendt af Landsretten, der ikke kan ses at have overvejet det konkurrenceretlige spørgsmål nærmere.

Myndigheder

Dom

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Forlag