Mødedato: 30-01-2002

Kapitalbinding i Arla Foods

Resumé

KFST havde modtaget en klage fra en tidligere Arla Foods-andelshaver, der forgæves havde bedt om få udbetalt sit indestående på den personlige konto med det samme. Samlet drejede det sig om 130.000 kr. De personlige konti hos Arla Foods var opstået i forbindelse med fusionen med Kløver Mælk i 1999 og skulle, jf. fusionsaftalen, udbetales efter forudgående beslutning i Arla Foods’ repræsentantskab. Intentionen var dog, at de skulle være afviklet efter udløbet af regnskabsåret 2007/08.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§11

Skadesteorier

Restrktive udtrædelsesvilkår

Brancher

Fødevareindustri

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet