Mødedato: 30-03-2022

K.W. Bruun Import A/S’ overtagelse af enekontrol over FCA Denmark A/S

Resumé

Transaktionen indebærer, at K.W. Bruun Import overtager 100 pct. af aktierne i FCA Denmark. Med transaktionen erhverver K.W. Bruun Import dermed enekontrol over FCA Denmark. Begge parter beskæftiger sig primært med import og distribution af køretøjer i form af nye personbiler og varebilermed en totalvægt på 0-2 tons og 2-3,5 tons. Dog af forskellige bilmærker. Derudover var parterne aktive indenfor salg af reservedele og forskellige former for servicesaftaler, hvorfor fusionen både havde vertikale og horisontaleaspekter. Indenfor reservedelsmarkederne ville parterne opnå meget høje markedsandele, men KFST så ikke en risiko for vertikal afskærmning. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Typer

Blandet

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant