Mødedato: 01-09-2023

Jyske Bank A/S og PFA Bank A/S

Resumé

Transaktionen finder sted ved en aktieoverdragelse, hvor Jyske Bank A/S erhverver 100 pct. af aktierne i PFA Bank A/S. Efter transaktionen vil Jyske Bank A/S have enekontrol over PFA Bank A/S. Jyske Bank A/S er et børsnoteret aktieselskab med hovedsæde i Silkeborg i Jylland. Jyske Bank har aktuelt 96 afdelinger fordelt over hele Danmark. Jyske Banks primære forretning består i (i) at tilbyde full-service banking løsninger til private, (ii) at tilbyde full-service corporate banking-løsninger til erhvervsdrivende, (iii) at formidle realkredit- og realkreditlignende lån og (iv) at formidle pensions- og forsikringsløsninger. Jyske Bank-koncernen omfatter desuden en række datterselskaber i Danmark, hvor Jyske Realkredit A/S (realkreditinstitut) og Jyske Finans A/S (finansielle leasingkontrakter og finansiering, herunder særligt bilfinansiering) er de væsentligste. PFA Bank A/S er et datterselskab i PFA-koncernen. PFA Banks primære aktivitet består i at yde kunde- og investeringsrådgivning til private- og erhvervskunder, herunder distribution af Investeringsforeningen PFA Invest og tilbud til kunderne om relevante banking løsninger i forhold til dette. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant