Mødedato: 11-10-2022

Jyske Bank A/S’ erhvervelse af enekontrol over Svenska Handelsbanken AB og Stadshypotek AB’s forretningsaktiviteter i Danmark

Resumé

Transaktionen indebærer,at Jyske Bank A/S erhverver Svenska Handelsbanken AB og Stadshypotek AB’s for-retningsaktiviteter i Danmark samlet under branded Handelsbanken. Bank og Handelsbanken driver bankvirksomhed i Danmarkinden for privatkundeområdet, erhvervskundeområdet og private banking-området samt en række tilknyttet aktiviteter fx forsikring, pension samt IT ydelser. Samlet omfattede fusionen følgende markeder i) Detailbankmarkedet ii) Engrosbankmarkedet iii) Det finansiellebankmarked iv) Formidling af realkreditlån v)Udbud afrealkreditlån til private samt vi)Udbud af realkreditlåntilerhverv (ekskl.landbrug). Da parternes kombineret markedsandele ikke oversteg 15 % på nogle af markederne gav fusionen ikke anledning til bekymringer. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant