Mødedato: 21-12-2015

Jysk Fynske Medier P/S’ erhvervelse af Midtjyske Medier

Resumé

Transaktionen indebar, at Jysk Fynske Medier P/S erhvervede Midtjyske Medier samt et trykkeri i Vonsild fra Berlingske Media A/S-koncernen. Begge havde aktiviteter inden for produktion af redaktionelt stof og avisdistribution til regionale dagblade og lokale ugeaviser med tilknyttede internetsider, tematillæg, avisdistribution, avistrykkeri samt lokalradio. Herudover var JFM aktiv inden for en række aktiviteter i form af grafisk virksomhed, web- og reklamebureau, bannerannonceringsservice, reklamefilmproduktion, printbrokervirksomhed, udvikling af apps til smartphones, vejvisere (lokale telefonbøger), deal sites, brugtbørs og rabatklub samt i begrænset omfang ejendomsudlejning, mens MM yderligere var aktiv inden for produktion af profilaviser, samt forbrugerguide til kultur og byliv (AOA.dk). Parterne fandt, at fusionen berørte ni markeder, hvoraf der var horisontale overlap på a) markedet for distribution af adresserede aviser i Jylland og b) markedet for rotationstryk på avispapir i Danmark. Det sidste gav dog ikke anledning til bemærkninger grundet parternes begrænsede kombinerede markedsandel. I modsætning hertil eksisterede der en betydelig koncentration i det første, idet JFM via sit distributionsselskab (DAO) tegnede sig for 70-80 pct heraf. MM havde dog hidtil været ekstern kunde hos JFM, hvorfor fusionen formelt ville medføre et fald i markedsandelene, når dennes omsætning herefter blev koncernintern. Ved sin vurdering fandt KFST det derfor mest korrekt at medtage internomsætning som potentiel konkurrence, hvilket ville medføre en nettostyrkelse af JFM. DAO var dog som led i Konkurrencerådets afgørelse af 28. februar 2007, Dansk Avis Omdeling, forpligtet til ikke at diskriminere eller afskærme markedet, hvorfor risikoen herfor kunne afvises. Ej heller fandt KFST, at fusionen ville fjerne et konkurrencepres på JFM pga. en de facto opdeling af markedet i forskellige lokale eller (mindre) regionale områder svarende til avisernes udgivelsesområder som følge af den vertikale integration mellem mediehusene og distributionsvirksomhederne. Udover de horisontale overlap var der en vertikal forbindelse. For det første mellem hhv. udgivelse og annoncesalg i regionale dagblade og hhv. markedet for rotationstryk på avispapir, markedet for distribution af adresserede aviser, markedet for distribution af aviser og blade til løssalgsforhandlere samt markedet for grafisk produktion samt udgivelse og annoncesalg i lokale ugeaviser. For det andet mellem hhv. markedet for rotationstryk på avispapir, markedet for distribution af adresseløse forsendelser samt markedet for grafisk produktion. De vertikale forbindelser gav dog ikke anledning til reservationer grundet parternes begrænsede markedsandele. Samlet vurderede KFST derfor, at fusionen ikke ville hæmme den effektive konkurrence betydeligt, hvorfor den blev godkendt efter konkurrencelovens § 12 c, stk. 2, 1. pkt., jf. stk. 1.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 2, 1. pkt.

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Avis/blad

Samhandeler

Ikke relevant