Mødedato: 31-05-2000

Jydsk Camping Industri A/S meddelt påbud om levering af selskabets fortelte

Resumé

Konkurrencestyrelsen udstedte påbud om tvangslevering til Jydsk Camping Industri A/S af selskabets fortelte til Jysk Caravan Center ApS på selskabets sædvanlige vilkår. Styrelsen lagde vægt på, at Jydsk Camping Industri A/S indtog en dominerende stilling på markedet, og at leveringsnægtelsen ikke var objektiv, saglig og rimelig begrundet, men begrundet i kapacitetshensyn.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Leveringsnægtelse

Brancher

camping

Samhandeler

Ikke angivet