Mødedato: 24-11-2022

JV (Remota Holding AS) mellem DeepOcean AS, Johannes Østensjø DY AS og Solstad Holding AS

Resumé

Transaktionen udgør oprettelsen af det selvstændige fungerende joint venture, Remota Holding AS, jf. konkurrencelovens jf. § 12 a, stk. 1, nr. 2, jf. § 12 a, stk. 2. DeepOcean AS er et norsk aktieselskab etableret i 1999 og med hovedsæde i Oslo, Norge. DeepOcean AS er ultimativt kontrolleret af Triton, der er et internationalt investeringsfirma. DeepOcean AS er service provider på havet og tilbyder et komplet udbud af services til virksomheder inden for olie og gas, offshore vedvarende energi, havbundsmineraler samt andre sektorer ikke relateret til energi. Servicesene inkluderer forskellige områder såsom undersøgelser, ingeniørarbejde, projektstyring samt installationer til vedligehold og genbrug. DeepOcean AS har aktiviteter på verdensplan. Johannes Østensjø DY AS er et norsk aktieselskab ultimativt ejet af Johannes Østensjø. Johannes Østensjø DY AS driver en flåde af moderne fartøjer og er service provider af offshore- og bugseringsydelser i hele verden. Solstad Operations Holding AS er et norsk aktieselskab ultimativt ejet af Solstad Offshore ASA. Solstad Operations Holding AS er en shippingvirksomhed specialiseret i at tilbyde offshore bugsering til den offshore energisektor i hele verden. Godkendt jefter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant