Mødedato: 30-08-2017

JV – HomeBob A/S

Resumé

Sagen vedrører et joint venture mellem Solar A/S, TRYG Forsikring A/S (”TRYG”) og Kring Speedbooting 2016 ApS. Ved transaktionen oprettes der et selvstændigt fungerende JV ved navn HomeBob A/S under fælles kontrol mellem TRYG og Solar, mens Kring Speedbooting 2016 ApS vil eje en minoritetsaktiepost. HomeBob A/S skal udvikle og markedsføre software-applikationer til brug for ejere og brugere af fast ejendom. Solar A/S udøver sourcing- og servicevirksomhed med aktiviteter inden for el-installation, varme, VVS og ventilation. Tryg Forsikring A/S udøver skadesforsikringsvirksomhed inden for alle skadesforsikringsklasser og hertil knyttet accessorisk virksomhed som fx skadeforebyggelse. Da fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant

Afgørelse