Mødedato: 01-04-2019

JP/Politikens A/S’ overtagelse af 70 pct. af aktierne i Saxo.com A/S

Resumé

Sagen vedrører JP/Politikens Hus A/S’ overtagelse af 70 pct. af aktierne i Saxo.com. JP/Politikens Hus A/S (JPPOL) er ejet af A/S Politiken Holding og Jyllands-Posten Holding A/S. Hvert holdingselskab ejer 50 pct. af aktiverne i JPPOL. JPPOL er en dansk medievirksomhed, som udbyder en række produkter og ydelser inden for mediebranchen. Saxo.com (Saxo) er ejet af hhv. JPPOL (30 pct.), JBO Invest Holding ApS (62,63 pct.) og Kim Holmgaard (7,37 pct.). Saxos hovedaktiviteter er salg af fysiske og digitale bøger. Saxos aktiviteter inkluderer salg af bøger til det danske marked i form af salg af fysiske bøger og digitale bøger (e-bøger, lydbøger og læringsmateriale). Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på den baggrund godkendt JP/Politikens Hus A/S’ overtagelse af 70 pct. af aktiverne i Saxo.com A/S, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant