Mødedato: 24-05-2017

joint venture mellem Schlumberger Limited og Weatherford International plc

Resumé

Sagen vedrører et joint venture mellem Schlumberger Limited (Schlumberger) og Weatherford International PLC (Weatherford). Ved transaktionen oprettes der et JV mellem Schlumbergers og Weatherfords ved navn OneStim mhp. at overtage nogle af disses landbaserede aktiviteter i dele af USA og dele af Canada. JV vil levere følgende produkter og tjenester til landbaseret anvendelse: (1) Visse gennemførelsesprodukter og -tjenester til brug i forbindelse med fuldførelse af ukonventionelle brønde, (2) nedpumpningsperforeringstjenester til brug i forbindelse med fuldførelse af ukonventionelle brønde og (3) trykpumpningstjenester til brug i forbindelse med hydraulisk frakturering af ukonventionelle olie- og gasreserver. Schlumberger er et globalt selskab, der leverer teknologier, informationsløsninger og integreret projektledelse til land- og søbaserede olie- og gaskunder. Schlumbergers forretning er primært fokuseret inden for reservoirkarakterisering, boringstjenester, produktionstjenester og andre brøndhul- og reservoirteknologier. Weatherford er et multinationalt selskab inden for oliefeltstjenester, som leverer udstyr og tjenester, der anvendes til boring, evaluering, udførelse, produktion og intervention af olie- og gasbrønde som er land- og søbaserede. Da transaktionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Olie og gas

Samhandeler

Ikke relevant