Mødedato: 29-11-2000

Joint venture mellem CSC Danmark A/S og Amtsrådsforeningen

Resumé

Sagen vedrørte et joint venture mellem CSC Danmark A/S og Amtsrådsforeningen. Joint venturet bestod i, at AMRF fra at have 100 % af aktiekapitalen i Scandinavian Healthcare Informatics A/S 3 (Scandihealth) solgte 60 % heraf til CSC. CSC får således aktiemajoriteten i Scandihealth og dermed ret til udpege flertallet at medlemmerne af Scandihealths bestyrelse. En aktionæroverenskomst mellem parterne bestemte dog, at AMRF og CSC i konkurrenceretlig henseende fik fælles kontrol med Scandihealth, og joint venturet var således en fusion i konkurrencelovens forstand, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. Konkurrencestyrelsen fandt dog, at de deltagende virksomheders omsætning ikke nåede omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, hvorfor fusionen således ikke var omfattet af fusionskontrolreglerne. Dette skete på baggrund af en gennemgang af det faktiske forhold mellem amterne og AMRF, der ikke understøttede, at AMRF var i koncern med amterne. Dette skyldes blandt andet, at AMRF ikke kan binde amterne gennem beslutninger eller lignende, og at amterne ikke hæfter for de aktiviteter, som AMRF udøver. Konkurrencestyrelsen bemærkede dog, at eventuelt ikke-accessoriske begrænsninger vil kunne behandles efter konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

% anmeldelse

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant