Mødedato: 21-10-2022

Joint Venture i Sydeuropa af Scanmetals A/S og Meldgaard Holding UK Ltd

Resumé

Transaktionen vedrører etablering af et selvstændigt fungerende joint venture, der på varigt grundlag skal servicere og samarbejde med affaldsforbrændingsanlæg (WtE plants) i Sydeuropa om genbrug af metal fra den
aske, der produceres i forbindelse med anlæggenes drift, også betegnet IBA (Incinerated Bottom Ash). Scanmetals og Meldgaard er begge aktive inden for genindvinding af metaller fra affaldsforbrændingsanlæg. Genindvindingsprocessen foregår i to trin, hvor første trin (“IBA-treatment”) indebærer, at jernholdige metaller
udskilles fra forbrændingsasken, mens andet trin (“non-ferrous treatment”) indebærer, at ikke-jernholdige metaller (aluminium, messing, kobber og zink) udskilles. Scanmetals har særlig ekspertise inden for non-ferrous treatment, men har ingen aktiviteter inden for IBA-treatment. Aktiekapitalen i Scanmetals er ejet af et antal investorer, herunder ledende medarbejdere i selskabet, samt Kirk Kapital A/S indirekte gennem Kirk Kapital Strategic Investment A/S. Meldgaard er aktiv inden for begge trin af genindvindingsprocessen af metaller, men har særlig ekspertise inden for første trin (IBA-treatment). Meldgaard ejer et stationært IBA-behandlingsværk i Kolding og har derudover mobile IBA-behandlingsværker i Europa, der kan flyttes med lastbil eller skib. Meldgaard er desuden aktiv på en række øvrige områder inden for affaldshåndtering og genindvinding af andre materialer end metaller. Meldgaard er ejet i fællesskab af Meldgaard Holding A/S og direktøren i selskabet Meldgaard Recycling A/S, hvori Meldgaard Holding A/S besidder 50% af aktiekapitalen. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant