Mødedato: 18-06-2003

JobZonen A/S og Zonerne A/S: Joint ventures mellem Metropol Online A/S, Det Fælles Udgiverselskab A/S og TV2/Danmark

Resumé

Jyllands Posten/Politiken og Metropol Online A/S (MO) havde i 2001 (godkendt 29/8-2001) stiftet et JV (JobZonerne) rettet mod internetannoncer. Nu indtrådte TV2/Danmark (TV2) heri via et nyt JV, hvilket medførte en ny anmeldelse og behandling. JobZonen skulle fortsat virke på markedet for udbud af jobannoncer og jobannoncetjenester på internettet, men parterne ville indskyde deres annonceaktiviteter indenfor bil-, bolig-og rejseannoncetjenester på internettet. Styrelsen identificerede fire markeder omfattende udbud af dansksprogede rubrikannoncer samt dertil hørende tjenester på internettet for hhv. i) job, ii) biler, iii) boliger og iv) rejser. Styrelsen fandt, at JV ville kunne blive dominerende, men accepterede dog, at bekymringerne blev adresseret via tilsagn. Det omfattede at indrømme medieudbydere og andre adgang til at annoncere på åbne og ikke-diskriminede vilkår og frigjort fra prissætningen for annoncering i deltagernes traditionelle medier. Det meddeles således JobZonen A/S, Metropol Online A/S, Det Fælles Udgiverselskab A/S og TV2/Danmark, at fusionerne kan godkendes, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2 og § 12 d, stk. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Tilsagn

Litra

§12c, stk. 2, og 12d, stk. 2.

Brancher

Annoncering

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Markederne for udbud af dansksprogede rubrikannoncer samt dertilhørende tjenester på internettet for hhv. job, biler, boliger og rejser.