Mødedato: 30-08-2023

Jakon A/S erhvervelse af enekontrol over A/S Julius Nielsen & Søn

Resumé

Med fusionen vil Jakon A/S erhverve 90 pct. af aktierne i Julius Nielsen & Søn og derved opnå enekontrol over denne. Administrerende direktør i A/S Julius Nielsen & Søn, Søren Thunø Hansen, vil efter fusionen eje 10 pct. af aktierne i A/S Julius Nielsen & Søn. A/S Julius Nielsen & Søn er en tømrervirksomhed, der udfører entrepriser, herunder hovedentrepriser, storentrepriser og fagentrepriser inden for tømrervirksomhed. A/S Julius Nielsen & Søn driver derudover værksted i form af renovering af møbler og fremstilling af specialprodukter. Endeligt udfører A/S Julius Nielsen & Søn service igennem rammeaftaler på tømrer- og snedkerarbejde. Jakon A/S er en entreprenør virksomhed, der udfører hovedentrepriser, storentrepriser og fagentrepriser inden for alle former for håndværk og inden for alle former for byggeri, bortset fra boligbyggeri. Herudover driver Jakon A/S snedkerværksted samt udfører drift og service i form af reparationer og vedligeholdelse af bygningsdele samt mindre byggerier som nybygning, ombygning og tilbygning. Jakon A/S ejer selskaberne JJI Akustik & Inventar A/S, Malerflex Industrilakering ApS, Lafuco A/S, SKANDI-BO A/S og Holsbjergvej 42 ApS. Herudover er PETTERSEN HOLDING ApS, der er delvis ejer af Jakon A/S, også delvis ejer af SP Mobile ApS, som køber og sælger biler, og JK Interior Group Sales ApS, som er et ejendomsselskab, der udlejer et erhvervslejemål. KFST goekendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant