Mødedato: 06-10-2023

ITM8’s erhvervelse af enekontrol over JDM

Resumé

Ved transaktionen erhverver ITM8 100 pct. af aktierne i JDM, hvorved ITM8, der er kontrolleret af Axcel VI fonden, erhverver enekontrol over JDM, jf. konkurrenceloven § 12 a, stk. 1, nr. 2. ITM8-koncernen er en dansk udbyder af IT-konsulentydelser på timebasis og IT-outsourcing. ITM8-koncernen har aktiviteter vedrørende Cloud services/IT infrastruktur, digital transformation, applikationsservices og cyber sikkerhed. Som led i udbud af IT-outsourcing udbyder ITM8-koncernen tillige hardware og software. ITM8-koncernen udbyder sine ydelser
gennem selskaberne Sotea A/S, Sotea AB, Cenvation ApS, Progessive A/S, Mentor IT A/S, IT Relation A/S, Copenhagen Software A/S, Miracle 42 A/S, Improsec A/S og AddPro AB samt disse virksomheders datterselskaber. Axcel VI er en af flere Axcel-fonde, der er private equity-fonde med fokus på investeringer i mellemstore virksomheder i de nordiske lande. Axcelfondene har kontrollerende ejerandele i samlet 21 porteføljeselskaber. Udover ITM8 er syv af Axcels 21 porteføljeselskaber aktive inden for IT-området, herunder BullWall, Init, NTI Group, emagine, SuperOffice, Loopia og Progrits. Heraf er det kun selskabet emagine, der tilbyder ydelser vedrørende IT-services. JDM er en dansk it-virksomhed med kontorer i København, Aarhus og Odense. JDM er Microsoft Gold Partner og leverer services, som komplementerer Microsoft 365 og Dynamics 365. JDM udbyder udvikling, drift, konsulentassistance og vedligeholdelse af både mindre, mellemstore og større kunders it-løsninger, ligesom JDM også tilbyder abonnementer og videresælger hardware og software. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant