Mødedato: 31-03-2004

IT-Brancheforeningens handelsbetingelser for print- og kopiløsninger får en ikke-indgrebserklæring

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte IT-Brancheforeningen (ITB) en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9, 1. pkt. for foreningens standard-handelsbetingelser for anskaffelse af kopi- og printløsninger (dokumentløsninger). Dokumentløsninger omfattede hovedsageligt tre former for produkter – hardware, netværk/software og service. Fritagelsen blev givet efter at ITB – i fortsættelse af en række drøftelser med Konkurrencestyrelsen – havde ændret udformningen af standardvilkårene vedrørende prisregulering, dispositionsret til programmer, kundens hævebeføjelser ved mangler, kundens erstatnings- og hævebeføjelser ved forsinkelse, samt en generel ansvarsbegrænsning og ophævelsesbeføjelse. Handelsbetingelserne indeholdte herefter ikke standardvilkår, der var stridige med lovens § 6

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

EDB/IT

Samhandeler

Ikke angivet