Mødedato: 04-07-2016

Inwido Danmark A/S’ erhvervelse af Outrup Vinduer & Døre A/S

Resumé

Sagen vedrører Inwido Denmark A/S’ erhvervelse af Outrup Vinduer & Døre A/S. Transaktionen omfattede Inwido Denmark A/S’ erhvervelse af aktierne i Outrup Vinduer & Døre A/S. Inwido Denmark A/S med tilhørende datterselskaber er aktiv inden for produktion og salg af udvendige vinduer og udvendige døre samt facadeløsninger, der primært sælges på det danske marked gennem forskellige salgskanaler: trælasthandel, byggemarkeder, entreprenører, tømrermestre, direkte salg til forbrugere og internetsalg. KFST fandt, at fusionen alene ville få virkning for produktion og salg af udvendige vinduer og udvendige døre samt facadeløsninger, hvor parterne havde et horisontalt overlap, og at virksomheden efter transaktionen – uanset markedsafgrænsningen – ville opnå en samlet markedsandel på under 30 pct. Idet fusionen da ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Vinduer og udvendige døre