Mødedato: 27-04-2016

Internationale betalingskort vinder frem

Resumé

Erhvervs- og Vækstministeren skal hvert andet år afgive en rapport om forholdende på betalingskortmarkedet til Folketinget. KFST fungerer som sekretariat for ministeren i forbindelse hermed og 2016 rapporten er den sjette i rækken heraf siden 2005. I følge rapporten får danskerne flere og flere betalingskort. I 2015 var danskerne således i besiddelse af mere end 11 mio. betalingskort. Det er fortsat Dankortet og Visa/Dankortet, der er de mest udbredte betalingskort i Danmark. I 2015 var der således 5,8 mio. Dankort og Visa/Dankort i omløb. Siden 2010 er antallet af Dankort og Visa/Dankort vokset med over 30 pct. Udover en række forhold om svindel med kreditkort og butikkernes adgang til at overvælte gebyr frehæver rapporten også KFST løbende åligt til undersøge omkostningerne ved driften af dankortsystemet i den fysiske handel. Den seneste undersøgelse heraf viste, at de samlede omkostninger ved driften af dankortsystemet i den fysiske handel er faldet med ca. 20 pct. fra 2012 til 2014. Det er således blevet væsentligt billigere at indløse en dankorttransaktion i den fysiske handel. Endelig nævner rapport kort de nye EU regler, som var på vej på tidspunktet for dens udsendelse.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Rapport

Udfald

Rapport

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

finansiel

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant