Mødedato: 25-04-2001

Interessentskabskontrakt mellem Ove Arkil A/S og Novejfa A/S

Resumé

Sagen vedrørte behandling af en anmeldelse af en interessentskabskontrakt indgået mellem Ove Arkil A/S og Novejfa A/S. Der er tale om en horisontal aftale om oprettelse af et fælles produktions-joint venture (Arkil-Novejfa Entreprise I/S). Det fremgår af interessentskabskontrakten, at produktionssamarbejdet omfatter anlægsarbejder med særlig vægt på nye og krævende markedsområder, der fordrer større ressourcer, end selskaberne p.t. råder over individuelt, herunder arbejder i forbindelse med udbygningen af det danske banenet. Det fremgår endvidere af interessentskabskontrakten, at moderselskabernes hidtidige aktiviteter fortsætter uændret i de to moderselskaber. Styrelsen fandt derfor, efter de forhold som styrelsen har kendskab til, at Arkil-Novejfa Entreprise I/S har karakter af et selvstændigt fungerende joint venture, idet 1) de bagvedliggende selskaber udøver fælles kontrol med joint venture selskabet, 2) at selskabet er etableret på varigt grundlag, og 3) at selskabet varetager en selvstændig virksomheds samtlige funktioner. Etableringen af et selvstændigt fungerende joint venture er at betragte som en fusion og skal derfor ikke vurderes i henhold til konkurrencelovens kapitel 2. Interessentskabskontrakten indeholder kun begrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for joint venturets gennemførelse.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

% anmeldelse

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Banenet

Samhandeler

Ikke relevant