Mødedato: 14-06-2018

Interdan Bil A/S’ erhvervelse af enekontrol over Opel Danmark A/S og Opel Sverige AB

Resumé

Fusionen vedrørte Interdan Bil A/S og Opel Danmark A/S samt Opel Sverige AB. Transaktionen indebærer, at Interdan Bil A/S erhverver 100 pct. af aktierne i Opel Danmark A/S og Opel Sverige AB. Interdan-koncernen beskæftiger sig primært med import og distribution af køretøjer i form af personbiler og varebiler med tilladt totalvægt på 0-2 tons og 2-3,5 tons. Opel Danmark og Opel Sverige beskæftiger sig ligeledes med import og distribution af køretøjer i form af personbiler og varebiler med tilladt totalvægt på 0-2 tons og 2-3,5 tons. Fusionen gav dog ikke slutteligt anledning til indsigelser, hvorfor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant