Mødedato

Intact Financial Corporations erhvervelse af enekontrol over RSA Insurance Group plc’s forretning i Danmark

Resumé

Transaktionen indebærer blandt andet, at Intact erhverver enekontrol over RSA’s danske forretning, som er placeret i selskabet Codan A/S. Parterne har oplyst, at Intact og Tryg A/S (”Tryg”) har indgået en aftale om, at Tryg erhverver enekontrol over RSA’s aktiviteter i Norge og Sverige. Da disse aktiviteter inden fusionen ligger i det danske selskab Codan A/S sammen med RSA’s aktiviteter i Danmark, har parterne endvidere oplyst, at der umiddelbart efter closing vil blive gennemført en opsplitning af Codan A/S i de danske aktiviteter og de norske og svenske aktiviteter. Med aftalen mellem Intact og Tryg ejer Intact og Tryg hver halvdelen af de danske aktiviteter i Codan A/S. Trygs ejerandel udløser dog kun 49,8 pct. af stemmerettighederne i de danske aktiviteter i Codan A/S. Intact Financial Corporation er et canadisk selskab aktiv på markedet for skadeforsikring i Canada og USA. Intact Financial Corporation har ikke nogen forsikringsaktiviteter i EØS, herunder Danmark. RSA er et internationalt forsikringsselskab noteret på London Stock Exchange, aktiv på markedet for skadeforsikring hovedsageligt i Storbritannien, Irland, Canada, Mellemøsten og Skandinavien. Aktiviteterne i Skandinavien er placeret under det danske selskab Codan A/S. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Opfølgning
Nej
Litra
12 c, stk. 7.
Skadesteori
Ingen
Samhandel
Ej relevant