Mødedato: 11-08-2023

InstallatørGruppen ApS’ erhvervelse af enekontrol over Ib Andersen VVS A/S

Resumé

Ved transaktionens gennemførsel erhverver InstallatørGruppen 100 pct. af kapitalandelene i og dermed enekontrol over Ib Andersen VVS, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. InstallatørGruppen består af 15 installatørvirksomheder, der tilbyder ydelser inden for VVS, el, køleteknik, og ventilation. InstallatørGruppen er 100% ejet af IG MidCo ApS, der er 100 pct. ejet af IG TopCo ApS, der er enekontrolleret af FSN Capital GP VI Limited. FSN Capital GP VI Limited er en kapitalfond med investeringer inden for en bred vifte af sektorer, herunder lægemidler, udstyr til badeværelser, udvikling af solparker, software, mv. Ib Andersen VVS er en VVS- og ventilationsvirksomhed, der beskæftiger sig med alle typer af opgaver inden for nybyggeri, renovering, vedligeholdelse/service, og med stor erfaring inden for VVS-installationer, ventilation, blikkenslagerarbejde og køleteknik/aircondition. Styrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant