Mødedato: 27-08-2003

Ingen offentlig støtte til Socialforskningsinstituttets salg til markedet

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at der var holdepunkter for klagen over, at Socialforskningsinstittuttet (SFI) skulle have haft overført offentlige midler for at skabe prisdumping. SFI havde en klar adskillelse af instituttets forskningsvirksomhed og den konkurrencebaserede eksterne salg af markedsanalyser. Styrelsen fandt dog, at der i fremtiden var behov for større gennemsigtighed i regnskaberne fra offentlige virksomheder, så de private virksomheder ikke ville kunne drage tvivl om, hvorvidt der var givet ulovlig, konkurrenceforvridende statsstøtte.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11a

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§11a

Skadesteorier

Statsstøtte

Brancher

Offentlig støtte

Samhandeler

Ikke angivet