Mødedato: 03-03-2016

Ineko Group AB’ erhvervelse af Brand Factory Group AB

Resumé

Ved transaktionen erhverver Ineko Group enekontrol over Brand Factory med tilhørende datterselskaber. Brand Factorys virksomhed består i salg af produkter og tjenester til brug for varemærkeprofilering og visuel kommunikation, fx reklame og kommunikationsprodukter (udformning af logo, annoncer, reklamemateriale til udsendelse og til brug i butikker, kataloger, børsprospekter, årsrapporter mv.), trykkeri (effekttryk samt offset- og digitaltryk) samt lagerføring og distribution/installation af kommunikations-og reklamemateriale. Virksomheden omfatter desuden udformning af reklame- og kommunikationsmateriale samt tryk heraf. Kunderne er primært varemærkeindehavere og butikskæder i Norden og Baltikum. Ineko Group er ikke etableret i Danmark og har kun en meget begrænset omsætning i Danmark. Ineko Group er dog kontrolleret af kapitalfonden Accent Equity 2012 L.P., der ejer en række forskellige virksomheder med aktiviteter i Danmark. Ingen af disse overlapper imidlertid med Brand Factorys aktiviteter. KFST fandt ikke nogle konkurrenceproblemer ved fusionen og godkendte denne efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant