Mødedato: 02-12-2015

Indskærpelse vedrørende brancheforenings brug af priseksempel til vejledning af medlemmerne

Resumé

KFST var i september 2015 blev opmærksom på at en brancheforening på sin hjemmeside havde lavet et eksempel på, hvordan medlemmerne kunne fastsætte deres vederlag over for kunderne, hvilket fik KFST til at gennemføre en kontrolundersøgelse hos foreningen. Under denne blev der fundet materialet, der bekræftede, at foreningen i et enkelt tilfælde havde tilkendegivet, at vederlaget fx kunne fastsættes ”til […] pct. af […] dog maksimalt kr. […]”. Brancheforeningen hævdede dog at man havde bestræbt sig på at angive et taleksempel, der lå så langt fra realiteterne som muligt, så det ikke blev opfattet som en anbefaling. Endvidere blev taleksemplet fjernet umiddelbarte efter KFST kontrolbesøg, og havde således kun været tilgængeligt kortvarigt. I lyset heraf valgte KFST ikke at prioritere sagen yderligere, omend denne fandt anledning til at indskærpe at udsendelsen af priseksempler kunne sidestilles med en egentlig aftale efter kl. § 6 uanset disse ikke konkret følges.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§15, stk. 1, 3. pkt.

Brancher

N/A

Samhandeler

Ikke angivet