Mødedato: 05-04-2018

Indskærpelse om ikke at holde konkurrerende virksomheder ude af messe

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kom i sagen i besiddelse af materiale, hvoraf det fremgik, at flere forhandlere deltog i en korrespondance om, at andre konkurrerende forhandlere ikke burde deltage på en messe med den begrundelse, at der var tale om udenlandske forhandlere eller forhandlere, som levede af at være ”parallel importør” af udenlandske produkter. Ifølge korrespondancen kunne de pågældende forhandlere dermed tilbyde en pris, som kunne ”ødelægge det danske marked for vore danske forhandlere.”, og som “undergravede vore forhandleres forretning”. Styrelsen foretog sig ikke yderligere i sagen, men indskærpede, at det ville kunne udgøre en overtrædelse af konkurrencelovens § 6, såfremt virksomheder forsøgte at holde prisen kunstigt højt ved at hindre konkurrerende virksomheder med en lavere pris adgang til markedet eller en del af markedet.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej