Mødedato: 03-01-2017

Indskærpelse om ikke at fastsætte bindende videresalgspriser I

Resumé

KFST havde modtaget en klage over en leverandør af konsumprodukter til supermarkeder, der indikeret mulige prisstyring. Både horisontalt og vertikalt. KFST gennemførte herefter en kontrolundersøgelse, der frembragte materiale, som indikerede at informationer om konkurrenternes prissætning var udvekslet mellem konsumproducenten og supermarkederne. Materialet kunne yderligere give indtryk af, at der har været udøvet en vis form for prisstyring fra konsumproducentens side over for visse supermarkeder. KFST valgte dog ikke at forfølge sagen yderligere, men i stedet indskærpe overfor konsumproducenten at der ikke måtte ske prisstyring.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Detailhandel 

Samhandeler

Ikke angivet