Mødedato

Indskærpelse om ikke at aftale fælles boykot af en virksomhed

Resumé

Efter omtale i pressen i april 2015 blev Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opmærksom på, at en række pizzeriaer havde oprettet en forening med navnet ”Boykot Just Eat”. Ifølge foreningens formand havde foreningen til formål at få så mange pizzeriaer som muligt til at opsige deres samarbejde med Just Eat. Desuden er det styrelsens forståelse, at foreningens formand faktisk har afleveret samlede opsigelser til Just Eat fra et stort antal pizzeriaer. Se også Sø & Handelsrettens dom af 5. marts 2015 - e-takeaway vs. just eat samt Frederiksbergs ret dom af 7 FEB 2014 - E-takeaway ApS vs. Konkurrence og Forbrugerstyrelsen.

Myndighed
Styrelsen
Regel
kl § 6
Udfald
Indskærpelse
Opfølgning
Nej
Litra
§15, stk. 1, 3. pkt.
Type
Horisontal
Branche
restauration
Samhandel
Ikke angivet