Mødedato: 03-10-2023

Indskærpelse om at afgive korrekte og fuldstændige oplysninger til styrelsen i forbindelse med sagsbehandlingen af en fusion

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sendt en indskærpelse til en virksomhed om at afgive korrekte og fuldstændige oplysninger. På et fremskredent tidspunkt i styrelsens sagsbehandling, modtog styrelsen et nyt kontrafaktisk scenarie, som afveg væsentlig fra det, som fremgik af anmeldelsen, da fusionen blev anmeldt.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Indskærpelse