Mødedato: 28-02-2001

Indkøbsforeningen Ide Møbler

Resumé

Indkøbsforeningen Ide Møbler anmeldte den 30. juni 1998 et vedtægtsforslag, vilkår for samhandel og profil/koncept og regler for placering af forretningslokaler til styrelsen, med ansøgning om en erklæring om ikke- indgreb i medfør af konkurrencelovens § 9 – eller hvis en sådan ikke kunne gives – fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 1, og en erklæring i medfør af konkurrencelovens § 11, stk. 4 (nu stk. 5). Efter en dialog med styrelsen blev aftalerne revideret, således at de lå indefor rammerne af bekendtgørelse nr. 352 af 15. maj 2000 om gruppefritagelse af aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandlen og bekendtgørelse nr. 353 af 15. maj 2000 om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis. Aftalerne kunne tillige gives en erklæring efter § 11, stk. 5, idet Ide Møbler ikke, med en markedsandel på xx %, var dominerede på markedet.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Møbler

Samhandeler

Ikke angivet