Mødedato: 28-11-2001

Indkøbsforeningen Dendek A.m.b.A’s vedtægter

Resumé

Dendek A.m.b.A. anmeldte i sagen vedtægterne for den frivillige indkøbssammenslutning af byggemarkeder Dendek A.m.b.A. Der blev således ansøgt om en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens § 9, subsidiært om en fritagelse efter lovens § 8, stk. 1. Styrelsen havde efter en konkret vurdering ikke fundet, at vedtægterne indeholdte konkurrencebegrænsende bestemmelser. Styrelsen imødekom således selskabets ansøgning om en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Byggemarked

Samhandeler

Ikke angivet