Mødedato: 26-08-2015

IN-DEPTH REVIEW OF DENMARK

Resumé

OECD rapporten gennemgår det danske håndhævelsesystem, herunder forholdet mellem KFST og domstolene, Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet. Rapporten rummer endvidere statistik, gennemgang af udvalgte sager og problemstillinger samt opstiller en række anbefalinger til kommende reformer af konkurrencelovgivningen.

Myndigheder

OECD

Regler

Rapport

Udfald

Rapport

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant