Mødedato: 16-08-2017

Imerco Holding A/S’ erhvervelse af Inspiration A/S

Resumé

Transaktionen omfattede at Imerco Holding A/S’ erhvervede Inspiration A/S. Konkurrencerådet havde betænkeligheder ved fusionen, fordi den uden tilsagn ville hæmme konkurrencen betydeligt på det danske marked for detailsalg af mid range- til high end-boligartikler. I forbindelse med fusionsbehandlingen havde KFST lavet en større markedsundersøgelse, der omfatter henholdsvis en forbruger-, konkurrent- og leverandørundersøgelse. Styrelsens undersøgelser påviste, at forbrugerne oplevede, at Imerco og Inspiration var hinandens nærmeste konkurrenter. Konkurrencerådet kunne derfor først godkende fusionen, efter at parterne havde afgivet tilsagn. Tilsagnene indebærer, at Imerco alene overtog godt halvdelen af Inspirations butikker, og at den hidtidige ejer af Inspiration forpligtede sig til at drive de resterende butikker videre samt investere yderligere i en ny og levedygtig kæde. Virksomhederne har derudover afgivet flere tilsagn vedrørende den fremadrettede drift af den nye kæde med det formål at sikre dens levedygtighed.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Tilsagn

Litra

§ 12 c, stk. 2 og § 12 e, stk. 1

Samhandeler

Ikke relevant