Mødedato

Ikke pligt til anmeldelse af fusion mellem Tulip Food Company og GØL

Resumé

Sagen vedrørte en fusion mellem Tulip Food Company (ejet af Danish Crown) og GØL. GØLs hovedaktiviteter består i fremstilling og salg af pålæg (primært tørrede pølser/salami/spegepølser) og komponenter til færdigretter (pepperoni/pizza toppings), leverpostej og hotdog-pølser mv. Fusionen var ikke anmeldelsespligtig.

Myndighed
Rådet
Regel
Fusion
Udfald
% anmeldelse
Opfølgning
Nej
Litra
Ikke relevant
Type
Horisontal
Skadesteori
Ingen
Branche
Madvarer
Samhandel
Ikke relevant
Produktmarked
Fremstilling og salg af kødpålæg, samt komponenter til fædigretter.
Geografisk marked
Uklart, formentlig Danmark og England