Mødedato: 30-01-2002

Ikke-ingrebserklæring til Andelssmør´s vedtægter

Resumé

Konkurrencestyrelsen havde i medfør af konkurrencelovens § 9 meddelt Andelssmør A.m.b.a. en ikke-indgrebs erklæring til selskabets vedtægter. Andelssmør A.M.B.A. var en sammenslutning af 12 mejerier og andre smørproducerende virksomheder i Danmark, der var oprettet med henblik på at købe og sælge pakkesmør og andre lign. produkter for medlemmerne. Styrelsen havde i sin vurdering lagt vægt på, at samarbejdet i Andelssmør med bl.a. Arla Foods medvirkede til at nedbryde barrierer på eksportmarkederne for de mindre mejerier med hensyn til markedsføring, distribution m.m.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Mejeri

Samhandeler

Ikke angivet