Mødedato: 29-09-2004

Ikke-indgrebserklæring til standardaftale vedrørende Gasmestersamarbejdet mellem Naturgas Midt-Nord I/S og VVS-installatører

Resumé

Standardaftale mellem Naturgas Midt Nord I/S og VVS-installatører om Gasmestersamarbejdet. Der var alene ansøgt om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens § 9, 1. pkt., subsidiært fritagelse i medfør af konkurrencelovens § 8, stk. 1. En ansøgning om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens § 11 blev senere trukket tilbage. Den anmeldte aftale vedrører et fælles markedsføringssamarbejde om at skaffe nye gaskunder/servicekunder og fungerer som en overbygning til Midt-Nord’ serviceordning for naturgaskunder. Konkurrencestyrelsen mente, at en eksklusivbestemmelse kunne begrænse konkurrencen på markedet, hvorefter anmelder erklærede at ændre denne. Konkurrencestyrelsen fandt herefter ikke, at samarbejdsaftalen indeholdte bestemmelser der faldt ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Styrelsen kunne således meddele en erklæring om ikke-indgreb i henhold til konkurrencelovens § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Forsyning (Gas)

Samhandeler

Ikke angivet