Mødedato: 29-08-2001

Ikke-indgrebserklæring til Generelle vilkår for datacentralers brug af PBS systemer

Resumé

Styrelsen meddelte PBS Holding A/S at “generelle vilkår for datacentralers brug af PBS’ systemer”, ikke indeholdte bestemmelser, der faldt ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, og at der derfor kunne meddeles en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens §9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Data

Samhandeler

Ikke angivet